05:45 danish cheese toast w/ honey, coffee w/honey 3
08:07 キノコパスタ 2
11:54 coffee w/honey 3
14:34 Uber Eats(コンビニスイーツ)1
16:47 コーヒーw/ハチミツ 3
18:44 唐揚げ 2
19:30 kiri cheese 2
*末尾の数字は5段階評価を表す。

世界最新の医療データが示す最強の食事術 | 満尾 正 |本 | 通販 | Amazon
https://amzn.to/3bXGWkA